ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το συμβουλευτικό μας πρόγραμμα είναι πλήρους αποχής από όλες τις ουσίες που αλλάζουν την ψυχική διάθεση και χωρίζεται σε δύο στάδια:

Το πρώτο στάδιο είναι κλειστό, με διαμονή στον ξενώνα μας. Εκεί, θα επικεντρωθούμε στις επιπτώσεις που είχε η χρήση ουσιών και στην αναγνώριση συγκεκριμένων προβληματικών περιοχών της ζωής τους.

Το δεύτερο στάδιο της μεταφροντίδας που βρίσκεται στο κέντρο της Κορίνθου είναι ανοιχτό και επικεντρώνεται στην πρόληψη της υποτροπής, στην διαχείριση της επιθυμίας για χρήση, στην εκμάθηση και εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής, στην εκμάθηση επίλυσης προβλημάτων, στην διαχείριση άγχους, την εκμάθηση στρατηγικών αλλαγών κ.λ.π.