Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε άτομα που έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά και τις οικογένειες τους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους.

Ο ρόλος μας είναι να κατορθώσουν να διατηρηθούν σε κατάσταση όπου δεν κάνουν καμία χρήση καμίας ουσίας, όχι απλά σαν ένα τέρμα από μόνο του, αλλά σαν μέσο βελτίωσης της συνολικής ποιότητας της ζωής τους.

Κάποια εργαλεία μας είναι:

  • Η προσεκτική αξιολόγηση και κατάρτιση ατομικού πλάνου φροντίδας.
  • Οι ομαδικές συνεδρίες
  • Οι ατομικές συνεδρίες
  • Οι διαλέξεις και τα σεμινάρια
  • Η συμβουλευτική της οικογένειας

(οικογενειακές ομάδες και ατομικές συνεδρίες).